Arveagift i Spania I

Det har vært flere viktige avgjørelser fra EU-domstolen som har hatt innvirkning på arveavgift og arverettigheter til utlendinger i Spania.

I «Jägers»-saken, ble en tysk ektepar som eide eiendom i Spania, pålagt av spanske myndigheter å betale høyere arveavgift enn det som ville vært tilfelle for en spansk borger. EU-domstolen fastslo at dette var diskriminerende og i strid med EUs regler om fri bevegelse av kapital.

Det samme var tilfelle i et annet tilfelle I en annen sak,  (sak C-127/12,) der en fransk statsborger arvet eiendom i Spania fra sin far, men ble pålagt å betale arveavgift til en høyere sats enn en spansk statsborger ville vært pålagt. EU-domstolen fastslo igjen at dette var diskriminerende og i strid med EUs regler om fri bevegelse av personer.

Disse avgjørelsene understreker viktigheten av å sikre at utlendinger ikke blir diskriminert når det gjelder arverettigheter i Spania. De presiserer også behovet for EU-medlemslandene å sikre at deres skattelover og arvelover er i samsvar med EU-regler og ikke bryter prinsippene om fri bevegelse av personer og kapital i EU.

Etter EU-domstolens avgjørelser i disse sakene, har Spania vært nødt til å redusere arveavgiftene for ikke-residenter, og mange mennesker har fått tilbakebetalt den ekstra arveavgiften de tidligere har betalt.

Likevel kan det fortsatt være noen utfordringer knyttet til arveavgift i Spania for utlendinger, spesielt med hensyn til forskjeller mellom de ulike regionene og krav om dokumentasjon og oversettelse av dokumenter. Det kan derfor være lurt å søke hjelp fra en erfaren advokat eller skatterådgiver for å sikre at alle krav og regler overholdes og for å unngå unødvendige kostnader og problemer.

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?