bird s eye view photography of islet

Typer aksjeselskap i Spania

Dersom man går med drøm om å starte egen forretningsvirksomhet i form av aksjeselskap i Spania, skal man være klar over det er litt flere valgmuligheter enn i Norge. 

Generell info om aksjeselskap som forretningsform finne du på Wikipedia – her.

S.L.U.

S.L.U. står for «Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal», som betyr «ensmanns-S.L.» på spansk. Dette er en form for selskap med begrenset ansvar i Spania som ligner på S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), men som er eid av en enkelt person, i motsetning til S.L., som krever minst to aksjonærer.

S.L.U. er en populær selskapsform for enkeltpersonforetak . Det gir eieren av selskapet et begrenset ansvar for selskapets gjeld, noe som betyr at de bare risikerer å miste det beløpet de har investert i selskapet, og ikke mer enn det. På samme måte som S.L., har S.L.U. en minimumsinnledende kapital på € 3.000 og er underlagt spansk lovgivning for selskaper med begrenset ansvar.

S.L.

S.L. står for «Sociedad de Responsabilidad Limitada», som betyr «selskap med begrenset ansvar» på spansk. Dette er en av de vanligste formene for selskapsstrukturer i Spania. S.L. tilsvarer omtrent det som kalles et «AS» eller «aksjeselskap» på norsk.

S.L. har en minimumsinnledende kapital på € 3.000 og krever minst en aksjonær og maksimalt 50 aksjonærer. Eierne av S.L. har et begrenset ansvar for selskapets gjeld, som betyr at de bare risikerer å tape det beløpet de har investert i selskapet, og ikke mer enn det. S.L. er derfor en attraktiv selskapsform for mindre og mellomstore bedrifter i Spania.

S.A.

S.A. står for «Sociedad Anónima», og et S.A. kan ha ubegrenset antall eiere. Også her er ansvaret for eierne begrenset til kapitalinnskuddet. 

Kravet til minimumsinnledende kapital er på € 60.000.

En S.A. er vanligvis brukt av større selskaper som ønsker å hente inn kapital fra et stort antall investorer, og som ønsker å ha muligheten til å utstede aksjer som kan handles fritt på børsen. Det er også vanlig for selskaper som planlegger en børsnotering å velge en S.A. som selskapsform.

og noen litt mindre vanlige…….

S.Ll

Sociedad Laboral (S.Ll.): En selskapsform som er vanlig blant arbeidstakerkooperativer, der de ansatte også er aksjeeiere i selskapet. Dette er en selskapsform med begrenset ansvar for aksjeeierne og med demokratisk beslutningsprosess.

S.A.E.

Sociedad Anónima Europea (S.A.E.): En selskapsform som gir selskapet mulighet til å operere i flere EU-land. Dette er en selskapsform som er underlagt EU-regulering og som har spesielle krav til selskapets organisasjon og drift.

0000

Det er også verdt å nevne at det finnes flere selskapsformer i Spania som er spesielt tilpasset visse sektorer eller bransjer, som for eksempel Sociedad de Responsabilidad Limitada Profesional (S.R.L.P.), som er en spesiell type S.L. for fagfolk.

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?