Arv og skifte i Spania

Antallet nordmenn som eier eiendommer og andre verdier i Spania har økt betydelig de siste årene.  Med denne økningen følger også en økning i antall bo som må ryddes opp i når eierne går bort.

Å skifte et dødsbo i Spania er  en tidkrevende og kompleks prosess. Det er både praktiske og juridiske forhold som må håndteres.  Arv og skifte i Spania er langt fra så enkelt å gjennomføre som et privat skifte i Norge. Det kan bli «mange» turer både til Notar og banker. Det er viktig å merke seg at selv om det kan være fristende å prøve å håndtere alt fra Norge, kan det være en utfordrende oppgave å løse alt som angår et bo i Spania på en kort ferietur. Det spanske systemet er ikke så gjennomdigitalisert som det norske, og papirarbeidet innbefatter «venting» og tar tid. De færreste utlendinger tar seg av et skifte i Spania uten profesjonell hjelp.

Spanske eller norske arve- og skifteregler.

Om det er norske eller spanske arve- og skifteregler som skal anvendes, avhenger vanligvis av landet avdøde bodde fast i. For utvandrede er det spanske regler som gjelder, og for norsk-boende er det norsk rett. Se også denne masteroppgaven om norsk-spanske arveoppgjør. 

Her kan du lese om at dersom du som nordmann har utvandret til Spania, kan du kreve at norsk arverett skal brukes den dagen du går bort forutsatt at du har fastsatt det i testament.

Skatter og avgifter

Vanligvis vil et dødsfall på en eller flere måter ha skattemessige konsekvenser. Arv og skifte i Spania kan fort vekk bli ganske kostbart. 

Som regel er det skatter og avgifter som skal betales, men det kan også være tilfeller det det skal skje tilbakebetaling

Det påløper også som regel arveavgift.

Det anbefales å søke profesjonell hjelp til arv og skifte i Spania

Det anbefales at man søker hjelp fra advokat i denne prosessen. Dette bør man gjøre tidlig, og FØR man eksempelvis igangsetter eiendomssalg. Faktorenes orden er IKKE likegyldig.  En advokat vil bistå i hele skifteprosessen – enten det dreier seg om norsk skifte med forgrening til Spania eller fullstendig skifte her. 

Norlegal Spain bistår med skifter over hele Spania

Vårt firma har base på Costa Blanca, men utfører oppdrag over hele Spania, inkludert Kanariøyene og Balearene (Mallorca). I de fleste tilfeller er det privat skiftende arvinger i Norge som er våre oppdragsgivere.

Vi har også erfaring med å bistå offentlig oppnevnte bostyrere med å ordne opp i spanske anliggender knyttet til boet.

Dersom det er eiendom som skal selges og arven realiseres, bistår vi også med dette. Vi vil ikke vanligvis stå som megler, men vi vet hvilke meglere som kan benyttes for at kunden skal bli fornøyd.  Ved et par anledninger har også folk henvendt seg til oss med forespørsel om kjøp, og vi har raskt klart «å lande» en avtale på vegne av arvingene.

NIE nummer

IE-nummeret, tilsvarende norsk personnummer, tildeles utlendinger i Spania av Policia Nacional eller andre myndigheter, inkludert ambassader. I samarbeid med nienumberexpress.com tilbyr tjenester for NIE-nummer.

Les mer»

Europeisk arvesertifikat

Det europeiske arvesertifikatet (arvebeviset) er innført for å gjøre det letter – innen EU/EØS – å gjennomføre skifte over landegrensene. I teorien skal et sertifikat fra Spania kunne anvendes direkte i Norge uten at hele den spanske skifteprotokollen behøver oversettes.
I teorien…

Les mer»

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Kontakt

Opplysningene under gis frivillig og vil behandles i samsvar med Norlegal Spain SLs personvernerklæring.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?