Dokumenter

Vi hjelper til med å sette opp formelle dokumenter

Dokumenter av type testament, fremtidsfullmakt o.s.v. krever at blir utarbeidet med spesiell form og innhold. Vi bistår med å lage slike «papirer» og sørger for at de er i henhold til loven.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en juridisk form for «avtale»  mellom to personer – fullmaktsgiver og fullmektig. I avtalen gir fullmaktsgiveren  fullmektigen rett til å ta beslutninger på sine vegne når giveren ikke lenger er i stand til å ta slike selv. Dette kan skje på grunn av sykdom, mental svekkelse eller skade.

En fremtidsfullmakt kan omfatte beslutninger om økonomi, helse, omsorg og annet. Den må opprettes mens man ennå er i stand til å ta egne beslutninger. På den måten kan man sikre at ens ønsker og interesser blir ivaretatt også om man mister evnen.

Fremtidsfullmakten er et viktig juridisk dokument som kan gi trygghet i en vanskelig situasjon. Det er derfor lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre at dokumentet er juridisk gyldig og oppfyller ens ønsker.

Testament

Et testament er en juridisk «instruks» om hvordan persons eiendeler og eiendom skal fordeles etter døden. Det kan også inkludere instruksjoner om andre spesielle forhold, for eksempel omsorg for mindreårige barn. På engelsk brukes betegnelsen «Last Will» – siste vilje.

Personen som oppretter testamentet kalles en testator. Vanligvis opprettes testamentet med hjelp fra en advokat for å sikre at det er gyldig og oppfyller alle juridiske krav.

I testamentet kan testator utpeke en eller flere personer, organisasjoner eller veldedige formål som skal motta arven. 

Det er viktig å opprette et testament for å sikre at ens eiendeler blir forvaltet i henhold til ens ønsker etter døden. Testamentsretten er begrenset av reglene om plikdelsarv til livsarvinger i arveloven § 50 og av regler om minstearv til ektefelle. 

Ektepakt

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller om deres økonomiske forhold. Den kan inngås før ekteskapet eller i løpet av ekteskapet. Ektepakten regulerer eierskap i ekteskapet og fordelingen ved skilsmisse eller død (det siste eventuelt i kombinasjon med testament). 

Det er spesielt viktig med ektepakt (og eventuelt testament) dersom én av (eller begge) ektefellene har barn fra tidligere forhold. 

For å sikre gyldighet og oppfylle alle juridiske krav bør en ektepakt utarbeides med bistand fra en advokat. Det er en viktig avtale som kan sikre ektefellenes rettigheter og ansvar i ekteskapet.

Regler om formkrav for ektepakt finnes i ekteskapsloven § 54 m.m.

Samboeravtale

En samboeravtale er en avtale mellom samboere som regulerer deres økonomiske forhold og rettigheter mens de bor sammen uten å være gift.

Dokumentet omfatter bestemmelser om hvordan partenes eiendeler , formue og gjeld skal fordeles ved et eventuelt brudd. Den sier som regel også hvordan felles utgifter skal fordeles undet samlivet.

Avtalen kan også inkludere bestemmelser om arv og dødsfall (må da suppleres av testament) , og hvordan eventuelle barn skal ivaretas.

Det er viktig å opprette en samboeravtale for å sikre at begge parters rettigheter og interesser blir ivaretatt, og avtalen bør utarbeides med bistand fra en advokat for å sikre at den er juridisk gyldig og oppfyller alle krav.

Andre dokumenter

Ta gjerne kontakt for å forhøre deg om bistand til andre typer avtaler som private kontrakter, kjøpsavtaler, leieavtaler, låneavtaler (pengelån) o.s.v. 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Kontakt

Opplysningene under gis frivillig og vil behandles i samsvar med Norlegal Spain SLs personvernerklæring.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?