Generasjonsskifte

Generasjonsskifter er en viktig del av økonomisk planlegging og arv i mange familier, spesielt når det gjelder eiendomsforvaltning i utlandet. For nordmenn som eier eiendom i Spania og ønsker å overføre den til neste generasjon, kan generasjonsskifter være en kompleks, men avgjørende prosess.

Mange nordmenn har investert i eiendommer i Spania, enten som ferieboliger, investeringer eller steder å tilbringe pensjonisttilværelsen. Når det kommer til generasjonsskifter, står ofte besteforeldre overfor spørsmålet om hvordan de skal overføre eiendommen til barn eller barnebarn på en effektiv og skattemessig gunstig måte.

Når det gjelder å planlegge et generasjonsskifte, er det viktig å vurdere arverettigheter og familiens langsiktige økonomiske mål. Dette kan innebære å opprette en arveplan som tar hensyn til eiendomsforhold, skatter, forsikring og andre juridiske forpliktelser.

Videre er det viktig å involvere kvalifiserte fagpersoner, som advokater med ekspertise innen eiendomsrett og skattelovgivning i både Norge og Spania. Disse fagpersonene kan gi verdifulle råd og veiledning gjennom hele prosessen med generasjonsskifte, og sikre at alle juridiske og skattemessige forhold blir ivaretatt på en profesjonell måte.

I tillegg til de juridiske og økonomiske aspektene ved generasjonsskifter, er det også viktig å vurdere de personlige og følelsesmessige utfordringene som kan oppstå i familien. Kommunikasjon og åpenhet mellom generasjonene kan bidra til å sikre en jevn overgang og unngå misforståelser eller konflikter.

Skal man "hoppe over" en generasjon?

Å «hoppe over» en generasjon, også kjent som generasjonsskifte i andre generasjon, innebærer å overføre eiendom direkte fra besteforeldre til barnebarn, uten å inkludere foreldregenerasjonen i prosessen. Her er noen fordeler og ulemper ved å velge denne tilnærmingen:

Fordeler:

1. Reduserte skatter og avgifter: Ved å hoppe over en generasjon kan man muligens unngå dobbel beskatning som kan oppstå ved overføring av eiendom gjennom flere generasjoner.

2. Forenklet arveplanlegging: Å hoppe over en generasjon kan redusere kompleksiteten i arveplanleggingen og forenkle overføringsprosessen ved å begrense antall arvinger og involverte parter.

3. Direkte overføring til ønsket mottaker: Dersom besteforeldrene ønsker å tilgodese barnebarn spesifikt med eiendom, kan en direkte overføring til barnebarn oppfylle dette ønsket uten å involvere foreldrene.

Ulemper:

1. Mulige juridiske og skattemessige konsekvenser: Å hoppe over en generasjon kan føre til komplekse juridiske og skattemessige spørsmål som må vurderes nøye. Det er viktig å konsultere med erfarne advokater og skatteeksperter for å forstå alle implikasjoner.

2. Potensielle familiekonflikter: En direkte overføring til barnebarn uten å inkludere foreldregenerasjonen kan føre til misforståelser eller konflikter innen familien, spesielt hvis foreldrene føler seg utelatt eller urettferdig behandlet.

3. Tap av kontroll og innsikt: Besteforeldrene kan miste kontrollen over eiendommen og dens fremtidige skjebne ved å hoppe over en generasjon og overføre direkte til barnebarn. Dette kan føre til bekymringer om hvordan eiendommen vil bli forvaltet og brukt i fremtiden.

Det er viktig å nøye vurdere fordeler og ulemper ved å hoppe over en generasjon når man planlegger et generasjonsskifte av eiendom i Spania, og søke profesjonell rådgivning for å sikre at alle juridiske, skattemessige og familiemessige hensyn blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Beholde bruksrett til eiendommen

Generasjonsskifte av eiendom i Spania, med bevaring av bruksrett for seg selv og eventuelt generasjonen i mellom, kan være en gunstig løsning for nordmenn som ønsker å overføre eiendom til barn eller barnebarn, samtidig som de ønsker å beholde en viss grad av kontroll og nytte av eiendommen.

Det er vanlig at bruksretter formaliseres i det gaveskjøtet som opprettes i forbindelse med gjennomføring av overdragelsen. Dersom eksempelvis besteforeldre ønsker å overdra sin «Spaniabolig» til ett eller flere barnebarn, kan de sørge for at de selv beholder muligheten til å bruke eiendommen så lenge de er i stand til det. Den kan også spesifiseres at dette skal gjelde for «generasjonen i mellom».

En bruksrett vil ha en økonomisk verdi, og den vil også registreres i eiendomsregisteret. 

Arveavgift - også på gaveoverføringer

Det vil påløpe arveavgift i forbindelse med gaveoverføring til neste generasjon. Denne må beregnes og betales når selve overføringen skal gjennomføres. 

Arveavgiften fastsettes lokalt (provinsielt) i Spania, og etter siste «lokalvalg» (høsten 2023) er det i en del provinser der tettheten av nordmenn med ferieboliger er høy, blitt innført nye – og svært gunstige – beregningsregler for arveavgift. Dette gjelder blant annet regionene Valencia og Murcia (Costa Blanca), samt Andalusia og Kanariøyene. Om man vurderer å overdra eiendommen til neste generasjon er rett tidspunkt «nå». Erfaringsmessig er det ingen grunn til å tro at «gavepakker» fra politiske myndigheter skal være evigvarende.

NIE nummer

IE-nummeret, tilsvarende norsk personnummer, tildeles utlendinger i Spania av Policia Nacional eller andre myndigheter, inkludert ambassader. I samarbeid med nienumberexpress.com tilbyr tjenester for NIE-nummer.

Les mer»

Europeisk arvesertifikat

Det europeiske arvesertifikatet (arvebeviset) er innført for å gjøre det letter – innen EU/EØS – å gjennomføre skifte over landegrensene. I teorien skal et sertifikat fra Spania kunne anvendes direkte i Norge uten at hele den spanske skifteprotokollen behøver oversettes.
I teorien…

Les mer»

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?