Næringsvirksomhet i Spania

Å drive næringsvirksomhet i Spania kan både by på gleder og utfordringer. Selv om EU (EØS) er bygget på prinsippet at det skal legges til rette for fri flyt av kapital, mennesker, varer og tjenester, er det ikke alltid så enkelt og det går heller ikke så raskt som man håper med etablering. Før man går i gang, er det uansett en del punkter man bør tenke gjennom.

Kulturforskjeller

Det er viktig å forstå den spanske kulturen og forretningspraksis før du starter opp virksomhet i Spania. Ulike kulturelle forskjeller og forretningspraksis vil utvilsomt påvirke måten du bør drive virksomheten på. Det er ikke alltid slik man er vant til fra Norge der eksempelvis et muntlig utsagn eller et  håndtrykk bekrefter en avtale. Videre vil man oppleve forskjeller i arbeidskultur, og i mange tilfeller evnen og viljen hos ansatte til å ta selvstendige avgjørelser. Av ren praktisk karakter kan nevnes slikt som tidspunkt for måltider, ferier, fridager o.s.v. 

Valg av riktig juridisk struktur og organisering

Du må på forhånd tenke gjennom og velge den riktige juridiske strukturen for virksomheten din. Det kan være ulike valgmuligheter som aksjeselskap (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada), begrenset ansvarsselskap (Sociedad de Responsabilidad Limitada) eller individuell næringsdrivende (Autónomo). Det forretningsområdet som normalt sett bestemmervalget av juridisk struktur.

Tenk også gjennom hvordan du skal organisere virksomheten. I Spania er det f.eks. normalt å ha tilsluttet som selvstendig næringsdrivende det som i Norge er et ansettelsesforhold.

Søk råd på forhånd

De valg man tar helt i starten eller før oppstart vil kunne prege virksomheten «til evig tid». Derfor søk hjelp hos regnskapsfører (skatterådgiver) og advokat FØR oppstart. Da vil du være bedre rustet til  å forstå regelverket og skattesystemet i Spania, samt bidra til å sikre at du overholder de juridiske kravene. Du vil også (forhåpentligvis) unngå å «gå i feller» og gjøre ukloke og. uhensiktsmessige valg.

Forstå skattesystemet

Det spanske skattesystemet kan være komplekst, så det er viktig å ha en god forståelse av skattelovene og forpliktelsene som næringsdrivende i Spania. Dette inkluderer moms, inntektsskatt og selskapsskatt.

Riktig opptreden basert på god rådgivning vil ofte være skattebesparende.

Økonomisk styring og kontroll

Som i Norge er det viktig å ha god kontroll på økonomien i virksomheten din. Dette inkluderer å holde orden på regnskap, fakturering og betalinger, og å ha en god kontroll på kostnadene. Sørg for å overholde betalingsfrister ift. spesielt det offentlige. 

Ha forsikring

Det er viktig at virksomheten er godt forsikret mot uforutsette ting som kan oppstå. Det er forsikring av forskjellige slag som ansvarsforsikring («tabbeforsikring») og  arbeidsulykkesforsikring. Bedriftens eiendeler bør også forsikres.

Sett deg inn i spansk arbeidsrett

Hvis du planlegger å ansette ansatte, er det viktig å ha en god forståelse av de lover og regler som gjelder om dette i Spania, inkludert arbeidsavtaler, arbeidstid og lønn. Det er eksempelvis forskjeller på hvordan man skal håndtere oppsigelsessaker i Spania kontra i Norge.

oooo

Disse er noen av de viktigste faktorene du bør ta hensyn til når du planlegger å starte opp næringsvirksomhet i Spania. Det er » et must»  å søke råd fra lokale eksperter, som revisorer, advokater og forretningsrådgivere, for å hjelpe deg med å navigere i de lokale forholdene og utfordringene som kan oppstå.

NIE nummer

IE-nummeret, tilsvarende norsk personnummer, tildeles utlendinger i Spania av Policia Nacional eller andre myndigheter, inkludert ambassader. I samarbeid med nienumberexpress.com tilbyr tjenester for NIE-nummer.

Les mer»
man making marks on wooden plank with measurement tape

Autónomo

Autónomo – selvstendig næringsdrivende – er en vanlig form for arbeidsorganisering i Spania. Det er flere typer. Sørg for å få det formelle på plass fra dag én.

Les mer»

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Kontakt

Opplysningene under gis frivillig og vil behandles i samsvar med Norlegal Spain SLs personvernerklæring.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?