Arveavgift i Spania II

Arveavgift i Spania er en skatt som skal betales når man arver formue etter en avdød person. Avgiften varierer avhengig av en rekke faktorer, inkludert «hvor» i Spania , grad av slektskap til avdøde, verdien av arven og eventuell gjeld, samt om det har blitt utdelt gave tidligere.

Først og fremst er det regionsmessige skiller. Dette skyldes at arveavgiften er en regional skatt, og hvert område i Spania har sin egen lovgivning som bestemmer størrelsen på avgiften. Generelt sett er arveavgiften høyere i områder som Madrid, Catalonia og Andalucia, mens den er lavere i områder som Valencia og Balearene. For ikke-residente som eksempelvis etterlater seg en eiendom, er det i all hovedsak beliggenheten av eiendommen som er avgjørende. Imidlertid – dersom avdøde hadde bosted i Spania, og/eller arvingen bor her, vil det også kunne ha betydning hvor disse bodde / bor. Selv om EU-domstolen har slått fast at ikke-residente og residente skal likebehandles, er det ikke alltid det skjer. 

Videre har slektskapet mellom avdøde og arving betydning for størrelsen på avgiften.  Jo nærmere slektskap, desto lavere blir arveskatten. For eksempel vil ektefeller og barn ha en lavere avgift enn søsken eller andre mer fjerne slektninger.

Ettersom arveavgiften er progressiv, vil videre verdien av arven ha betydning.  Jo høyere verdien av arven, desto høyere vil avgiften være. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er mulig å redusere avgiften gjennom planlegging av arven på forhånd ved å benytte seg av skattefordeler som tilbys i spansk lov.

Dersom det er gjeld i boet, vil grunnlaget for beregning av avgift reduseres; noe som fører til at også avgiften blir mindre.  Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke all gjeld kan trekkes fra, og det kan være visse begrensninger avhengig av omstendighetene.

Om det tidligere er delt ut gave fra arvelater til arving vil også dette kunne spille inn.  Dette skyldes at det i Spania er en grense for hvor mye en person kan motta i gave fra samme person i løpet av en viss periode uten å betale arveavgift. Denne «perioden» varierer fra region til region og er vanligvis fra 1 til 3 år.  

Ved beregning og betaling av arveavgift, er det anbefalt at man benytter advokat eller autorisert skatterådgiver. 

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?