Eiendom i turistområde kontra i residensområde

I Spania er eiendommer som er regulert for turisme og de som er regulert for bolig, underlagt forskjellige juridiske og regulatoriske rammeverk. Dette kan absolutt ha betydning dersom man vurderer å kjøpe eiendom. De viktigste forskjellene mellom disse to typene eiendommer er:

Formål

Eiendommer som er regulert for turisme er ment å brukes som midlertidig overnatting for turister og besøkende, mens eiendommer som er regulert for bolig, er ment for permanent eller langvarig opphold.

Lisenser

Eiendommer som brukes til turisme må ha en turistlisens, som blir tildelt av lokale myndigheter etter at eiendommen har blitt inspisert og oppfyller visse krav. Eiendommer som er regulert for bolig, trenger ikke denne lisensen.

Beskatning

Eiendommer som brukes til turisme er underlagt en annen skatteregime enn eiendommer som brukes til bolig. Eiere som leier ut eiendommene sine til turisme, må betale skatt på leieinntektene sine, samt andre skatter som merverdiavgift. Eiere som bruker eiendommene sine til bolig, trenger ikke å betale disse skattene.

Begrensninger på utleie

Det er ofte begrensninger i hva du selv som kan drive av utleie på eiendommer i turistområder. Ofte – dersom det eksempelvis dreier seg om en leilighet i et stort kompleks – MÅ all utleie skje via resepsjonen og bookingsystemet til komplekset (som selvsagt tar en stor del av leieinntektene for å administrere dette).

I residensområder kan det være slik at man har begrenset adgang til å drive korttidsutleie, og i som regel må man i alle fall ha tillatelse fra lokal myndighet til å leie ut. 

Sikkerhets- og helsestandarder

Eiendommer som brukes til turisme må oppfylle visse sikkerhets- og helsestandarder, som å ha røykvarslere, nødutganger og tilstrekkelig ventilasjon. Eiendommer som er regulert for bolig, er også underlagt sikkerhets- og helseforskrifter, men standardene kan være forskjellige fra de som kreves for eiendommer som brukes til turisme.

Maksimalt antall personer

Eiendommer som brukes til turisme kan ha en maksimalt antall personer som kan bo der samtidig, som vanligvis blir bestemt av størrelsen på eiendommen og antall senger tilgjengelig. Eiendommer som er regulert for bolig, har ikke en maksimalt antall personer som kan bo der samtidig.

Sjekk ut

Det er viktig å merke seg at forskriftene angående eiendommer som brukes til turisme varierer avhengig av regionen i Spania, så det er alltid en god idé å sjekke med lokale myndigheter hvilke regler som gjelder for den boligen du eventuelt vurderer å kjøpe

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?