crop farmer showing money in green summer field in countryside

Penger tilbake etter salg av eiendom

3% av salgssummen tilbakeholdes.

I Spania trekkes det ved salg av fast eiendom et beløp tilsvarende 3% av salgsbeløpet når selger er utlending som ikke er fast bosatt i landet. Dette skjer automatisk når kjøpekontrakt inngås hos notaren formaliserer.  Mange selgere oppfatter dette som en skatt som skal betales, men det er det ikke. Pengene er mer å betrakte som en form for sikkerhet (gjerne en form for «depositum») i tilfelle selger ikke har gjort opp tidligere skatter tilknyttet eiendommen. Pengene innbetales skattemyndighetene.

"Retención"

På spansk kalles tilbakeholdelsen for «retención». Dette er som regel betegnelsen i oppgjørsoppstillingen (dersom selger har mottatt det).  Begrunnelsen for systemet er å hindre kjøperen fra å få «overraskelser» av potensielle ubetalte skatter knyttet til eiendommen (som skulle ha blitt betalt av selgeren).

Tilbakeholdelsen er for å beskytte kjøper

Grunnen til systemet er å beskytte kjøperen. Eventuelle skatter som kan relateres til eiendommen vil hefte ved denne, og ny eier kunne risikert å måtte betale hvis selger ikke var ajour med betalingene. Det er imidlertid selger som er å betrakte som «eier» av pengene.

Selger kan kreve tilbakebetaling

Den utenlandske selgeren kan kreve tilbakeholdt beløp tilbake hvis de kan dokumentere at skatten som skyldes på salget var mindre enn det tilbakeholdte beløpet. I praksis dreier det seg om å levere skattemeldinger. Fristen for å kreve tilbake tilbakeholdt skatt er fire år fra slutten av kalenderåret der salget fant sted.

For eksempel, hvis salget fant sted den 1. oktober 2020, vil fristen for selgeren for å kreve tilbake tilbakeholdt skatt være den 31. desember 2024. Det er viktig å merke seg at selgeren må sende inn kravet innen denne fristen for å kunne få tilbakeholdt beløp tilbake, ellers kan retten til å kreve tilbakebetaling gå tapt.

Hvor mye kan kreves?

Det fulle beløp – 3% av sagssum – er det maksimale som kan kreves tilbakebetalt.

Gjelder det for eksempel en eiendom som er solgt for 400.000 Euro,  og alle skatter ble betalt før salg, vil man ha rett på å få refundert 12.000 Euros. Viser det imidlertid at selger skulle ha betalt 2.000, vil tilbakebetalingen være 10.000 Euros.

Søk hjelp

Det er verdt å merke seg at skatteprosedyrer og regler kan variere avhengig av den spesifikke situasjonen og omstendighetene. Det kan derfor være tilrådelig å søke profesjonell rådgivning. I en slik sak er det for selger vanligvis kun en «oppside».

Ta kontakt om du er usikker på om du kan kreve tilbake penger og/eller trenger hjelp til å fremme kravet.

Selv om artikkelen er publisert 1. april, er dette IKKE en aprilspøk

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?