pexels-photo-1115804.jpeg

Oppløsning av sameie – kontra salg

Når en eiendom eies av flere personer, kalles dette ofte et sameie, eller «comunidad de bienes» på spansk. Eiesituasjonen kan oppstå dersom to (eller flere) personer kjøper en eiendom sammen. Enda vanligere – i alle fall for utlendinger – oppstår det når flere barn arver en eiendom etter sine foreldre. Dersom én (eller fler) ønsker å gå ut og overlate (selge) sin(e) eierparter til den (de) som blir igjen, bør dette gjøres ved at sameiet oppløses («disolución de la comunidad de bienes» ).

Viktig å gjøre det riktig og rettferdig

Når det gjelder oppløsning av sameie i Spania, må man følge visse trinn og overholde juridiske og skattemessige krav. Først må man finne ut av hvordan eiendommen skal deles opp mellom eierne. Dette kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis eiendommen har ulike bruksområder og verdi. En eiendom kan for eksempel bestå av både en hovedbolig og flere mindre bygninger eller tomter. Imidlertid er det (heldigvis) mest typiske for barn som har arvet en eiendom at de hver eier sin brøkdel av eiendommen.  Å finne verdien på den enkeltes andel er da som regel å estimere verdien på hele eiendommen og dele den på antall eiere.

Når eiendommen er delt opp i henhold til hver eiers andel, kan man begynne å beregne kostnadene ved oppløsning av sameie. Disse kostnadene kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert verdien på eiendommen, skattekrav og eventuelle utgifter til advokater og andre profesjonelle tjenester.

Spare ITP skatt

Når en eiendom selges (overdras) til utenforstående påløper vanligvis ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales» ) på transaksjonen. Denne skatten varierer mellom 6% og 11% av verdien avhengig av region. Denne skatten spares dersom man overdrar til én som allerede er medeier i sameiet. Den tranaksjonsskatten som da påløper er som regel rundt 1,5%.

Søk bistand

Det er viktig å være klar over at skatter og avgifter kan variere mellom ulike regioner i Spania, så det kan være lurt å søke hjelp fra en erfaren advokat eller skatterådgiver for å sørge for at alle krav overholdes og for å unngå unødvendige kostnader og problemer.

Regneeksempel

2 eiere har 50% hver av en eiendom verdt  400.000 Euro. Eiendommen skal fullt ut overtas av én av sameierne. Regionens ITP: 10%.

Besparelse kan fort være 8,5% av 200.000 Euros lik 17.000 Euros.

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?