person signing document paper

Bruk av fullmakt i Spania

Bruk av fullmakt i Spania er noe man bør bli fortrolig med. Her benyttes ordningen hyppig til å utføre rettslige handlinger. Eksempler på «rettslige handlinger» er kjøp eller salg av eiendom, signere kontrakter eller starte en rettssak. Dette gjelder særlig for utlendinger som ofte ikke forstår alle de operasjoner som behøves for å få papirarbeidet i orden. Det er også praktisk å slippe å reise hver gang noe skal signeres hos notar o.s.v. 

Fullmakt (poder) er en juridisk avtale der en person (fullmaktsgiver) gir en annen person (fullmektig) rett til å utføre visse handlinger på sine vegne.

For å gi en fullmakt til noen i Spania, må fullmaktsgiveren signere et dokument som beskriver hvilke handlinger fullmektigen er autorisert til å utføre. Fullmaktsgivers signatur må bekreftes. Dersom dokumentet signeres i Norge, må det underskrives hos notarius publicus som deretter bekrefter underskriften. (Hvis man er i Spania når fullmakten skal skrives under, skjer det på et notarkontor).

Fullmakter som signeres i Norge må deretter påføres «apostille». 

Les mer om notarius publicus og apostille her og her. 

Når fullmakten er på plass, kan fullmektigen utføre de handlingene som er autorisert i avtalen. Fullmaktsgiveren kan imidlertid når som helst tilbakekalle fullmakten eller endre den ved å signere en ny fullmaktavtale. En fullmakt er ofte tidsbegrenset (gyldig for et visst tidsrom).

Det er viktig å merke seg at fullmakten gir fullmektigen full autoritet til å handle på vegne av fullmaktsgiveren innenfor de rammer dokumentet beskriver. Derfor bør fullmaktsgiveren kun gi fullmakt til noen som de stoler på og som de er sikre på vil handle i deres beste interesse.

Fullmakt på spansk benevnes gjerne som «Poder» eller «Poder Especial».

Var artikkelen nyttig?

Registrer deg med Emailadresse under for vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?